İdaremiz Personel Performans Değerlendirme Usul ve Esasları ve  İl Özel İdaresi Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ekte gönderilmiştir.
 
 
Teşkilat Görev ve Çalışma