YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ  
 
HAYDAR AÇIKGÖZ
 
1. İl Özel İdarenin tüm birimlerini ilgilendiren Genel ve Özel nitelik taşıyan yazışmaları yapmak,
2. Gelen giden Evrakların kayıt, postalama ve zimmet işlerini yürütmek,
3. İdaremiz birim arşivleri ile koordineli olarak kurum arşiv işlerini standart dosya planına göre yapmak
4. Her yılbaşında 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği, Bilgi edinme hakkı ile ilgili raporu tanzim ederek Valiliğe göndermek,
5. İdaremiz www.zioi67@zonguldakilozelidare.gov.tr mail adresine gelen başvuruları takip etmek ve ilgililere cevap vermek,
6. İl Özel İdaresi ile ilgili Basın açıklamaları ve yerel basında çıkan haberlerin takibini dosyalamasını yapmak (Gazete, Dergi, broşür, kitap vs. yazılım işleri, arşivleme işlemleri),
7. Sosyal hizmetler ve yardımları ile çocuk yetiştirme yurtları ile ilgili iş ve işlemler,
8. Şehit yakınları, gazilerle ve şehit mezarlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
9. Bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak
10. 5233 Sayılı Terör ve Terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması ile ilgili sekretarya iş ve işlemlerini yapmak,
11. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
12. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
13. Teftiş ve Denetim raporlarını takip etmek ve kurum adına cevap vermek
14. Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
15. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını karşı sorumludu