KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜR VEKİLİ  
 
 
FERHAT GÖZLÜ
 
1. İdare ile vatandaş arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla; Halkın doğrudan ulaşabileceği telefon hattı ile Şikâyet ve talep kabul masalarını kurmak,
2. Zonguldak halkının İdareden beklentileri ve istekleri ile hali hazır durumlarının belirlenmesi için kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak,
3. Mağara, gezi ve ören yerlerinin işletilmesi ve turizme açılması ile ilgili işlemleri yapmak,
4. Kültürel değerlerin tanıtımının yapılmasına katkı sağlamak, doğal, tarihi, sosyal ve kültü- rel çevreyi korumak, turizmle ilgili iş işlemleri yürütmek,
5. İlimizin tanıtımı için kitap, broşür, afiş ve haritalar hazırlatarak dağıtımını yapmak,
6. İlimizin tanıtımı için ulusal ve uluslararası fuarlara katılmak ve kuruluşları desteklemek,
7. Milli, dini bayramlar ve festivallere ait İl Özel İdaresine verilen görevleri yürütmek,
8. İlimizde turizmin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yaptırmak, bu amaçla yeni projeler hazırlamak,
9. Av, gençlik, dağ, doğa, inanç, kış, kültür, kongre ve Sağlık Turizmi vb. İlin yapısına göre turizm çeşitleri belirleyerek bu konuda çalışmalar yapmak ve yeni turizm sahaları açmak,
10. Turizm arzı bakımından önemli olan alanlara kolay ulaşımın sağlanabilmesi için gerekli araştırma ve çalışmaları yaptırmak,
11. Turizm bakımından büyük önem arz eden el sanatlarının geliştirilmesini sağlamak, tanı- tımını yapmak, pazarlamasına yardımcı olmak veya doğrudan satışını sağlamak amacıyla el sanatları satış merkezleri açmak,
12. Valinin ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, milli ve dini bayramlarla, Atatürk’ü anma ve mahalli kurtuluş günleri, tören vb. işler ile İl Özel İdaresine verdiği görevleri yürütmek ( Ödemeler Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacak ),
13. Zonguldak halkının Kültür ve Turizm ile ilgili konularda İdareden beklentileri ve istekleri ile hali hazır durumlarının belirlenmesi için kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak,
14. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Hesabı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
15. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesindeki Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu ile ilgili iş ve işlemlerde koordineli çalışmak,
16. İl Özel İdaresinin; sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik, park, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerle; yaşlılara, kadınlara, gençlere, çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetler ile gönüllü katılıma ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
17. Yabani ve evcil hayvan ile kuşların barınma ve tedavi merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
18. Birime bütçeyle ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dahil her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
19. Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak,
20. İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
21. Teftiş ve Denetim raporlarını takip etmek ve kurum adına cevap vermek,
22. Birime Kanun ve mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yürütmek,
23. Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
24. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmakla, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur