Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Listesi 2014

13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin Katkı Payı Hesabının Açık Olması başlıklı 15. Maddesinde “Başvuruların değerlendirildiği ayın başında, katkı payı ve katkı payından elde edilen (nema v.b.) gelirlerden oluşan hesabın son durumu ile bu hesaptan il özel idaresine ve belediyelere aktarılan ve/veya aktarılmak üzere bloke edilen miktar ve bu miktarın kullanıcılara göre dağılımı, valilikçe kamuoyuna duyurulur.”