22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin “Katkı Payı Hesabının Açık Olması” başlıklı 15’nci maddesi “Başvuruların değerlendirildiği ayın başında, katkı payı ve katkı payından elde edilen nema vb. gelirlerden oluşan hesabın son durumu ile bu hesaptan Bakanlığa, il özel idaresine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına ve belediyelere tahsis ve/veya bloke edilen tutar ve bu tutarın kullanıcılara göre dağılımı, valilikçe kamuoyuna duyurulur
 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı - Yıllara Göre
 
T.K.V Katkı Payı Hesap Bilgileri - 2015
 
T.K.V Katkı Payı Hesap Bilgileri - 2016
 
T.K.V Katkı Payı Hesap Bilgileri - 2017