Kestane Kanseri Teşhis ve Tedavi Patenti
 
İlimizdeki orman örtüsü içinde önemli bir değere sahip kestane ağaçlarında son yıllarda çok sıkça görülen kanser hastalığına karşı mücadele kapsamında  Özel İdaremizce  Orman Bölge Müdürlüğü ve Bartın Orman Fakültesi ile müştereken  başlatılan, Zonguldak Orman Bölgesinde kestane kanseri araştırmaları ve dayanıklı fidanlar yetiştirilmesi ile bu hastalığa karşı önlem ve çözüm bulunması amacıyla, İçişleri Bakanlığının 06.12.2005 tarihli onayı ile Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi  Ekoloji Enstitüsü ile karşılıklı protokol  yapılmıştır.
Yapılan bu çalışmalar sonucunda hastalığın teşhis ve tedavisi ile ilgili yöntemler bulunmuştur. “KESTANE DOKULARINDA MANTARIN  EKSPRES TEŞHİS METODU” ile ilgili buluşun (İncelemesiz Patent) aşağıda olup ilgilenenlerin bilgisine sunulmuştur.